VIDEO Primarul Bacaului, Romeo Stavarache, trimis in judecata de procurorii DNA

de Alina Neagu     HotNews.ro
Joi, 3 aprilie 2014, 16:04 Dosare Anticoruptie


Romeo Stavarache
Foto: AGERPRES
Primarul Bacaului, Romeo Stavarache (PNL), a fost trimis in judecata, joi, de procurorii anticoruptie pentru "tentativa de abuz in serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit", intr-un dosar privind repartizarea unei locuinte catre un subaltern. Alaturi de Stavarache au fost trimisi in judecata alti doi angajati ai Primariei din Bacau.

Gheorghe Muntianu, la data faptelor sef al Serviciului administrare fond locativ si indrumare asociatii de proprietari din cadrul Primariei municipiului Bacau, este acuzat de tentativa de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (2 acte materiale), uz de fals si conflict de interese.

De asemenea, Gavril Pircu, la data faptelor director executiv al Directiei patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Bacau, in prezent sef serviciu la Serviciul Patrimoniu, este acuzat de tentativa de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacau.Ce spune rechizitoriul intocmit de procurori:


In calitate de sef al Serviciului administrare fond locativ si indrumare asociatii de proprietari din cadrul Primariei municipiului Bacau, inculpatul Muntianu Gheorghe si-a indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu, repartizandu-si o locuinta din fondul locativ de stat aflata in administrarea Consiliului Local Bacau (apartament in municipiul Bacau), in vederea achizitionarii acesteia. Prin aceasta, functionarul urmarea obtinerea, pentru sine, a unui avantaj patrimonial, respectiv achizitionarea unui apartament la un pret derizoriu, rezultat care nu s-a produs, formalitatile de vanzare-cumparare a apartamentului fiind oprite.

Concret, la data de 13 iunie 2008, a intocmit si semnat documentul prin care si-a repartizat, in vederea inchirierii, un apartament compus din 2 camere situat in Bacau, locuinta din fondul locativ de stat. Aceasta, in conditiile in care, Comisia sociala nu intocmise ordinea de prioritate a solicitantilor de locuinte si in lipsa unei hotarari a Consiliului Local Bacau prin care sa-i fie repartizata o locuinta sociala sau din fondul locativ de stat.

La aceeasi data, si-a verificat propria cerere prin care solicita repartizarea unei locuinte, confirmand ca indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobata, in imprejurarile in care, la cerere, nu erau atasate documente care sa ateste venitul obtinut si, mai mult, nu indeplinea conditia de venit pentru accesul la locuinta sociala sau din fondul locativ de stat, prevazuta de lege.

In aceeasi zi, in calitate de director executiv al Directiei patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Bacau, Pircu Gavril a semnat pentru subalternului sau, inculpatul Muntianu Gheorghe, repartitia apartamentului sus mentionat, iar Stavarache Romeo, in calitate de primar al municipiului Bacau a aprobat-o. Aceasta, in conditiile in care Comisia sociala nu intocmise ordinea de prioritate a solicitantilor de locuinte si in lipsa unei hotarari a Consiliului Local Bacau prin care inculpatului Muntianu Gheorghe sa-i fi fost repartizata o locuinta sociala sau din fondul locativ de stat.

In baza inscrisurilor mentionate, la data de 01.08.2008, intre Municipiul Bacau, prin primar, si inculpat a fost incheiat contractul de inchiriere avand ca obiect locuinta mentionata anterior. Astfel, inculpatul a obtinut un folos material pentru sine, constand in folosirea locuintei, in perioada 01.08.2008- 30.09.2012.

Ulterior, Muntianu Gheorghe a formulat si o cerere de cumparare a apartamentului inregistrata la Primaria Bacau la 06.01.2009, la care a depus o adeverinta, fara data, emisa de o Asociatie de Proprietari. In cuprinsul acestui inscris se mentioneaza, in mod nereal, ca Muntianu Gheorghe nu are debite, desi in perioada respectiva acumulase datorii aferente apartamentului respectiv. Adeverinta a fost folosita in vederea dovedirii indeplinirii conditiilor de cumparare a locuintei.

La data de 25 februarie 2009, Stavarache Romeo, in calitate de primar al municipiului Bacau, a aprobat incheierea contractului de vanzare-cumparare pentru locuinta anterior mentionata, ca urmare a solicitarii formulate de inculpatul Muntianu Gheorghe in cadrul audientelor, desi cererea acestuia nu fusese verificata de compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bacau, iar la cerere nu au fost anexate inscrisurile care dovedeau calitatea de chirias si indeplinirea obligatiilor rezultate din aceasta calitate.

Toate actiunile inculpatului Muntianu Gheorghe au fost subsumate scopului urmarit de acesta, respectiv cumpararea unei locuinte din fondul locativ de stat al Municipiului Bacau, la un pret derizoriu.

Formalitatile de vanzare-cumparare au fost insa oprite ca urmare a demararii cercetarilor in cauza.

Incepand cu data de 30.09.2012, Primaria municipiului Bacau a procedat la rezilierea contractului de inchiriere nr. 220306/01.08.2008.


Potrivit procurorilor DNA, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:

În perioada 2006-2009, inculpaţii Stavarache Romeo, în calitate de primar al municipiului Bacău, Muntianu Gheorghe, şef serviciu la Serviciul administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari şi Pircu Gavril, director executiv al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Bacău, prin îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu, au repartizat în mod nelegal o locuinţă din fondul locativ de stat inculpatului Muntianu Gheorghe în vederea închirierii şi, ulterior, a achiziţionării acesteia. Îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor de serviciu ar fi avut ca rezultat obţinerea, de către inculpatul Muntianu Gheorghe, a unui avantaj patrimonial, respectiv un apartament de două camere situat în Bacău.

Începând cu 01.03.2006, inculpatul Muntianu Gheorghe a fost angajat în cadrul Primăriei municipiului Bacău, iniţial în funcţia de inspector de specialitate la Serviciul integrare europeană, iar ulterior în funcţia de şef serviciu la Serviciul administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari din cadrul Direcţiei patrimoniu. Inculpatul Muntianu Gheorghe a îndeplinit această din urmă funcţie până la data de 29.12.2009.

La data de 30.12.2005, s-a înregistrat la Primăria municipiului Bacău cererea formulată de inculpatul Muntianu Gheorghe prin care solicita aprobarea repartizării unei locuinţe sociale din fondul primăriei.

La cererea formulată inculpatul a anexat mai multe înscrisuri pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi/sau norme. Din verificarea dosarului constituit ca urmare a solicitării rezultă că inculpatul Muntianu Gheorghe nu a depus adeverinţă/declaraţie de venit şi acte doveditoare, deşi nivelul venitului este condiţia esenţială pentru accesul la locuinţă socială. În lipsa îndeplinirii acestei condiţii, cererea nu ar fi trebuit analizată, în sensul stabilirii punctajului, în baza criteriilor de diferenţiere. Cu toate acestea, cererea inculpatului Muntianu Gheorghe a fost verificată de o persoană din Serviciul integrare europeană din cadrul Primăriei municipiului Bacău, care a întocmit şi punctajul, conform criteriilor prevăzute de legislaţia anterior invocată, stabilind că cererea inculpatului are un punctaj general de 41 puncte.

Cererea apare ca fiind verificată la data de 16.01.2006, însă printre actele supuse verificării este şi declaraţia autentificată la data de 07.07.2006 la un birou notarial din Bacău prin care inculpatul declară pe proprie răspundere că nu a deţinut, nu deţine şi nu a înstrăinat locuinţă proprietate privată sau din fondul locativ de stat. Rezultă aşadar, că cererea formulată de Muntianu Gheorghe a fost verificată în luna iulie 2006.
În ceea ce priveşte condiţia legală privind accesul la locuinţă socială (venit mediu net lunar realizat în ultimele 12 luni cu cel puţin 20% sub nivelul venitului net lunar pe membru de familie sau după caz pe persoană), conform înscrisurilor comunicate de instituțiile de la care acesta a realizat venituri, inculpatul a obţinut venituri cu mult mai mari decât cele prevăzute de lege care i-ar fi dat dreptul la o locuință socială.
La data de 20.07.2006, în calitate de şef serviciu, inculpatul Muntianu Gheorghe a întocmit şi semnat referatul prin care a înaintat Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe constituită conform HCL nr.278/10.10.2005 (denumită şi Comisie socială), tabelul cu persoanele care solicită locuinţe, cu un număr de 68 înregistrări. În referat se menţionează că dosarele au fost verificate şi sunt complete.

În anexa referatului este menţionat solicitantul Muntianu Gheorghe. Cele 68 de solicitări au fost analizate de comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale în şedinţa din data de 20.07.2006, propunându-se aprobarea listei cu anumite menţiuni.

În vederea adoptării hotărârii consiliului local, inculpatul Muntianu Gheorghe a întocmit şi semnat raportul de specialitate pentru avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu propunerea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe menţionând că pentru toate cele 68 de solicitări „sunt îndeplinite condiţiile legale pentru aprobarea unei locuinţe începând cu anul 2007”. În baza acestor documente, prin HCL nr.208/31.07.2006, s-a aprobat lista nominală cu propunerile comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru persoanele şi familiile din municipiul Bacău îndreptăţite să primească o locuinţă, în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al municipiului Bacău începând cu anul 2007. În anexă, parte integrantă din hotărâre, era înscris inculpatul Muntianu Gheorghe.

Din actele şi lucrările dosarului rezultă că prin HCL nr.208/2006 s-a aprobat lista nominală (tabelul cu solicitanţii, în ordine alfabetică) a persoanelor îndreptăţite să primească o locuinţă, fără a fi întocmită o listă de prioritate (tabelul cu solicitanţii în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut) de către comisia socială, nici anterior şi nici ulterior adoptării acestei hotărâri. Rezultă aşadar că cele 68 de persoane aveau doar o vocaţie şi nu un drept pentru repartizarea unei locuinţe, dreptul urmând a fi stabilit doar după întocmirea listei de prioritate, în baza punctajului obţinut şi a disponibilităţii unor astfel de locuinţe, şi numai prin hotărâre de consiliu local.

Şi în anul 2007, Consiliul Local Bacău a adoptat trei hotărâri prin care a aprobat liste cu persoane îndreptăţite să primească o locuinţă), fără a fi întocmite liste de priorităţi.

Dintr-o adresă a Primăriei Municipiului Bacău, rezultă că nu s-a stabilit o ordine de prioritate întrucât nu au fost finalizate construcţiile de locuinţe sociale care ar fi urmat să fie repartizate.

Ordinea de prioritate a solicitărilor de locuinţe a fost întocmită la nivelul primăriei abia la sfârşitul anului 2008. Astfel, au fost centralizate toate solicitările (1435 de cereri) iar în şedinţa comisiei din data de 05.11.2008 s-a propus repartizarea a 104 locuinţe solicitanţilor, în ordinea descrescătoare a punctajului, până la limita punctajului de 57. În lista nominală a solicitanţilor, la poziţia 892, este înscris inculpatul Muntianu Gheorghe cu un punctaj de 45 (în fapt, punctajul acordat cererii sale era de 41 puncte). Ulterior, prin HCL nr. 395/14.11.2008 s-a aprobat repartizarea locuinţelor sociale în număr de 104 apartamente, persoanelor şi familiilor din municipiul Bacău îndreptăţite să primească o locuinţă socială, fiind prevăzute atât persoanele/familiile care au întrunit punctajul de 57 puncte, cât şi repartizarea efectivă a unei locuinţe, prin stabilirea locaţiei acesteia.

Deşi nu îndeplinea condiţiile de acces la o locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, la data de 20.03.2008, inculpatul Muntianu Gheorghe a solicitat audienţă la primarul municipiului, inculpatul Romeo Stavarache, fiind primit de acesta.

Din registrul de audienţă rezultă că inculpatul Muntianu Gheorghe a solicitat o locuinţă, iar la modul cum a fost soluţionată solicitarea se menţionează „ de acord în limita posibilităţilor”. Ulterior, printr-o notă internă, se comunică de la Cabinet primar către Direcţia patrimoniu că la şedinţa de audienţe acordate de dl. primar Romeo Stavarache în data de 20.03.2008 „s-a aprobat repartiţia unei locuinţe în limita posibilităţilor”.
În evidenţele primăriei, la data de 28.05.2008 nu erau locuinţe sociale libere, dar existau 8 locuinţe libere din fondul locativ, 2 locuinţe ANL şi 3 locuinţe naţionalizate.

Ulterior, la data de 13.06.2008, inculpatul Muntianu Gheorghe a întocmit repartiţia prin care propune încheierea contractului de închiriere pentru un apartament compus din 2 camere, pentru familia Muntianu Gheorghe compusă din o persoană.

În cuprinsul documentului se specifică că repartiţia se face în baza notei interne menționate.
Repartiţia este semnată de inculpatul Muntianu Gheorghe, în calitate de şef Serviciu administrare fond locativ şi îndrumare asociaţii de proprietari şi de inculpatul Pircu Gavril, director executiv al Direcţiei patrimoniu, şi este aprobată de inculpatul Stavarache Romeo, în calitate de primar. Locuinţa anterior menţionată este proprietatea Municipiului Bacău şi are regimul unei locuinţe din fondul locativ vechi de stat (construită înainte de 1989, recuperată de primărie prin părăsirea locuinţei de către fostul chiriaş). Din declaraţia dată de inculpatul Muntianu Gheorghe rezultă că alegerea locaţiei a fost făcută personal, având acces la lista cu imobilele libere aflate la dispoziţia primăriei.

Prin cererea înregistrată la data de 01.08.2008, inculpatul Muntianu Gheorghe a solicitat aprobarea încheierii contractului de închiriere a locuinţei repartizate (fără completarea spaţiilor libere privind identificarea acestei locuinţe) anexând următoarele, între altele, o declaraţie notarială (nu deţine şi nu a deţinut locuinţă proprietate personală, nu a înstrăinat nicio locuinţă) şi o adeverinţă de salariat. În acest din urmă înscris emis de Primăria municipiului Bacău este salariul tarifar, iar rubrica privind câştigul mediu din ultimele 12 luni nu este completată. În august 2007- iulie 2008, Muntianu Gheorghe a cumulat veniturile salariale cu veniturile din pensia militară de serviciu, astfel că acesta nu îndeplinea condiţia legală, respectiv criteriile de acces la locuinţă socială sau din fondul locativ de stat, nici măcar prin raportare doar la veniturile obţinute în calitate de salariat al primăriei.

Inculpatul Muntianu Gheorghe, în calitatea sa de şef de serviciu, a verificat propria cerere având ca obiect încheierea contractului de închiriere prin rezoluţia „verificat” şi semnătură. În aceeaşi zi, 01.08.2008 a fost încheiat contractul de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţă, între Municipiul Bacău, reprezentat de primar şi inculpatul Muntianu Gheorghe pentru un apartament de douăcamere.
La data de 06.01.2009, inculpatul Muntianu Gheorghe a formulat cerere pentru cumpărarea apartamentului respectiv, menţionând în cerere că are domiciliul la această adresă.

La data de 25.02.2009, la cererea sa verbală, Muntianu Gheorghe a fost primit în audienţă de către inculpatul Stavarache Romeo, deşi nu era înscris pe lista solicitanţilor de audienţă. Audienţele au fost consemnate în registrul special al primăriei. Referitor la Muntianu Gheorghe, rubrica „modul cum a fost soluţionat cazul” este modificată prin suprascriere, anterior fiind înscris „Da” iar în prezent existând menţiunea „De analizat legalitatea şi hot în comisia socială”.

La cererea de cumpărare a apartamentului, inculpatul Muntianu Gheorghe a anexat:
- declaraţia autentificată că nu a înstrăinat şi nu deţine locuinţă proprietate personală
- adeverinţa a unei Asociaţii de Proprietari, nedatată, în care se menţionează că Muntianu Gheorghe nu are debit la asociaţie;
- certificat de la Primăria municipiului Bacău - Direcţia de impozite şi Taxe Locale din data de 30.03.2009 (figurează în evidenţe fără bunuri impozabile);
- copia cărţii de identitate pe verso-ul căreia este menţionată reşedinţa vizată de acesta, începând cu data de 18.03.3009.

Înscrisurile depuse de inculpatul Muntianu Gheorghe pentru dovedirea îndeplinirii condiţiilor pentru cumpărarea locuinţei sunt ulterioare aprobării cererii de achiziţionare a apartamentului de către inculpatul Stavarache Romeo.

În plus, din adresa Asociaţiei de Proprietari rezultă că la apartamentul respectiv se acumulaseră datorii.
În consecinţă, a fost întocmit contractul de vânzare cumpărare între Municipiul Bacău, reprezentat de primar şi Muntianu Gheorghe având ca obiect apartamentul vizat de Muntianu Gheorghe. Formalităţile de vânzare-cumpărare au fost însă oprite ca urmare a demarării cercetărilor în cauză.

Începând cu data de 30.09.2012, Primăria municipiului Bacău a procedat la rezilierea contractului de închiriere nr. 220306/01.08.2008.

Acesta din urmă nu a mai intrat în posesia apartamentului pe motiv că formalităţile de vânzare-cumpărare a apartamentului au fost oprite ca urmare a demarării cercetărilor din prezenta cauză. Începând cu data de 30.09.2012, Primăria municipiului Bacău a procedat la rezilierea contractului de închiriere a apartamentului.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

5905 vizualizari

 • +15 (19 voturi)    
  Basescu e vinovat / ca Romeo a furat ! (Joi, 3 aprilie 2014, 16:28)

  TzaranuRoman [utilizator]

  mama lui de Basescu !
  nici la Bacau nu mai poti fura in liniste din cauza lui.
 • +13 (15 voturi)    
  Romeo (Joi, 3 aprilie 2014, 16:31)

  Matrafirefox [utilizator]

  Oh Romeo, Romeo, where art thou Romeo. Art thou in prison, Romeo?
 • +16 (18 voturi)    
  Hoti (Joi, 3 aprilie 2014, 16:34)

  florin_f [utilizator]

  numai hoti peste tot, nu pot ei sa traeasca daca nu fac o shmecherie, cu munca cinstita nu stiu sa traeasca. Da langa GIGI mai e loc.
 • +10 (12 voturi)    
  candidat la Alegerile pentru Parlamentul European (Joi, 3 aprilie 2014, 16:40)

  PSD-erbedeul [utilizator]

  PNL, Romeo Stavarache ocupa locul 9 candidat la Alegerile pentru Parlamentul European !
 • +8 (10 voturi)    
  De ne inteles ! (Joi, 3 aprilie 2014, 16:44)

  Radu I [utilizator]

  Cazul seamana ca doua picaturi de ploaie cu un caz celebru din capitala. Justitia nu s-a sesizat nici azi. Oare o fi corect ?
  • +3 (5 voturi)    
   hehe, nu s-au prins inca, altfel ai fi plin de - (Joi, 3 aprilie 2014, 17:11)

   PostoRicanul [anonim] i-a raspuns lui Radu I

   celebru si cu mult mai multe camere si curte....si nu cu un parlit de inspector beneficiar...ci chiar primarul, vorba aia...primarul a dat, primarul a luat.
 • -9 (15 voturi)    
  cinstitii pamantului (Joi, 3 aprilie 2014, 16:53)

  destanga [utilizator]

  Sunt la PDL,PMP.
  Nimic despre ei la DNA????
  • +6 (12 voturi)    
   .....procentual .. (Joi, 3 aprilie 2014, 17:15)

   cbogdan [utilizator] i-a raspuns lui destanga

   Da, procentual sunt mai cinstiti. Nu mai explic de ce, oricum cred ca nu poti intelege.
 • +1 (7 voturi)    
  Exact (Joi, 3 aprilie 2014, 18:01)

  Lexis [utilizator]

  la fel s-a intamplat cu Basescu cand era primarul capitalei Romaniei, doar ca el a si cumparat casa, cea din Mihaileanu, cu 19.000 dolari...
  ...Dar asta nu se pune la penale...
  Stavarache e tinut de mult in sah cu acest dosar, dar a fost acum activat, pentru ca la Bacau, influenta primarului Stavarache la alegeri pe plan local a fost si este substantiala, pentru ca e un primar apreciat de cetatenii urbei noastre.Aici, la Bacau, Partidul Miscarea Populara actioneaza in disperare sa atraga electoratul.Printre activistii acerbi ai PMP aici, la Bacau a fost pana acum Gabriel Berca, consilierul presedintelui, iar de cateva zile l-au trimis la Vaslui sa mai pacaleasca si pe-acolo ceva electorat.
  Suntem convinsi, noi bacauanii, ca prin acest dosar se incearca intimidarea lui Stavarache, spre a sta inactiv in campanie.
  Si cica justitia e impartiala...Halal...
 • 0 (2 voturi)    
  Queen dixit (Joi, 3 aprilie 2014, 18:10)

  Kor [utilizator]

  Another one bites the dust! :)
 • +2 (4 voturi)    
  asta-i kakamaca (Joi, 3 aprilie 2014, 18:24)

  Gheorghescu [utilizator]

  oare cum s-o fi obtinut autorizatia de constructie pentru cladirea de pe Bvd. Marasesti, aia P+3 din parculetul de langa Piata Sud, plasata la cativa metri in fata blocului existent? Da, aia unde acum e o clinica sau asa ceva!


Abonare la comentarii cu RSS
Contributors
Euractiv


Proiect sustinut de Fundatia Konrad Adenauer
Proiect finantat de Uniunea Europeana
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei.

Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor.

Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Dosare inchise cu sentinte definitive
Sesizarea ta aici

Ai cunostinta de un act de coruptie? Ne poti trimite aici informatii despre acesta, precum si fisiere audio, video sau documente legate de caz.


Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by