Ce contine sesizarea DLAF adresata DNA privind neregulile constatate la organizarea galei Lucian Bute. Citeste documentul integral

de Attila Biro     HotNews.ro
Marţi, 15 mai 2012, 19:51 Dosare Anticoruptie


Departamentul de Lupta Antifrauda (DLAF) a verificat, in urma unui memoriu al vicepresedintelui PRM Marius Marinescu, modul in care s-a realizat gala de box Lucian Bute din 2011. DLAF sustine in raport ca Ministerul Dezvoltarii nu a respectat in totalitate obligatiile pe care le avea in contextul in care aceasta gala a beneficiat de o finantare din fonduri europene. In raport sunt evidentiate si cinci posibile fapte de natura penala ce ar fi fost comise de presedintele Federatiei Romane de Box (FRB) Rudel Obreja.
 • Intra in articol si citeste nota de control a DLAF care a fost trimisa Directiei Nationale Anticoruptie.

In nota de control a Departamentul de Lupta Antifrauda (DLAF) se mentioneaza ca in iulie 2011 a fost sesizat de  Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor, Corupţiei şi pentru Petiţii din cadrul Camerei Deputaţilor privind unele nereguli legate de organizarea galei de box Lucian Bute. DLAF precizeaza ca Marius Marinescu, vicepresedinte PRM, a trimis Comisiei parlamentare un memoriu.

DLAF a investigat alegatiile din memoriul trimis de Marius Marinescu si, in luna aprilie 2012, a sesizat DNA. Mediafax a aratat in aprilie ca in nota de control a DLAF sunt evidentiate posibile acte de coruptie si alte fapte penale comise in principal de Rudel Obreja, presedintele FRB, in contextul organizarii galei "Campion pentru Romania", eveniment sportiv la care pugilistul Lucian Bute a boxat la Bucuresti.

In nota de control intocmita de inspectorii DLAF si inaintata DNA, este descris modul in care Rudel Obreja, presedinte al Federatiei Romane de Box, a dat dreptul de exclusivitate in organizarea galei de box "Campion pentru Romania" unei firme care ii apartinea tot lui.

 In baza acestui contract de exclusivitate de la federatia condusa de Obreja, firma lui, Europlus Computers SRL, a obtinut, prin negociere directa de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, condus la acel moment de Elena Udrea, un contract de 10.175.168 de lei, avand ca obiect "Promovarea brandului turistic al Romaniei" – a relatat in aprilie Mediafax.

In nota de control a  DLAF la capitolul concluzii se retin si cateva aspecte legate de modul in care Ministerul Dezvoltarii condus in 2011 de Elena Udrea si-a indeplinit obligatii in privinta monitorizarii banilor europeni care au fost investiti in gala Lucian Bute care a avut loc pe 9 iulie 2011 la Romexpo.


Citeste mai jos nota de control a DLAF

Raport DLAFCe spune DLAF despre Ministerul Dezvoltarii

Constatarile DLAF arata ca nici Ministerul Dezvoltarii nu a respectat in totalitate obligatiile pe care le avea in contextul in care aceasta gala a beneficiat de o finantare din fonduri europene manageriate de o autoritate din subordinea ministerului. In special DLAF arata ca Ministerul nu a depus toate eforturile pentru a supraveghea traseul banilor. Iata ce se mentioneaza in nota de control:

 • Având în vedere împrejurarea că S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. nu avea capacitatea proprie tehnică şi profesională de a presta astfel de servicii, încheind contracte de prestări servicii cu alte societăţi comerciale, este evident că prestatorul S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. nu reprezintă un beneficiar final al fondurilor de publicitate.  
 • În aceste condiţii, pentru asigurarea transparenţei în utilizarea fondurilor de publicitate, MDRT avea obligaţia de a solicita, iar S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. obligaţia de a transmite, documente privind modul de alocare a fondurilor de publicitate către prestatorii finali ai serviciilor de promovare/publicitate.
 • Din întreaga documentaţie transmisă DLAF, până la redactarea prezentei note de control, rezultă că nu au fost respectate aceste obligaţii legale, nici de către reprezentanţii S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., nici de către reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
 • Potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (4) şi (5) din O.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia de a face reduceri din sumele solicitate la rambursare/plată, reprezentând cheltuieli efectuate şi declarate de beneficiari, în situaţia în care constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectelor finanţate din fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora.
 • În consecinţă, reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului trebuiau să verifice gradul concret de realizare a fiecărui indicator al contractului şi să accepte la plată valoarea integrală alocată fiecărei categorii de servicii de promovare, numai în măsura în care toţi indicatorii erau pe deplin realizaţi.
 • Pe baza documentelor transmise DLAF, se constată că, deşi reprezentanţii MDRT au precizat în documentele de recepţie faptul că anumite categorii şi tipuri de servicii de promovare au fost „îndeplinite”, acceptând la plată întreaga sumă alocată acestora, nu se poate verifica, pe baza unor criterii certe şi verificabile, cum au ajuns la această concluzie. (sursa raport DLAF)
Ce spune DLAF despre Rudel Obreja

La capitolul fapte de natura penala, DLAF a retinut cinci posibile incalcari ale legislatiei penale toate privindu-l pe Rudel Obreja. DLAF mentioneaza la acest capitol ca “persoanele cu atribuţii de control sunt obligate să înştiinţeze organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a săvârşirii infracţiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii ca s-a efectuat o operatiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală, potrivit prezentei legi”.

Iata ce se mai retine in raport la capitolul fapte de natura penala:
 • A. Fapta reprezentantului S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., Obreja Rudel, de a utiliza la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,  documente inexacte, respectiv licenţa nr. 7/08.04.2011 şi autorizaţia nr. 1, emisă în data de 14.04.2011, pentru a face dovada existenţei şi deţinerii unor drepturi de exclusivitate în legătură cu organizarea Galei de box „Campion pentru România” din 9 iulie 2011, faptă care a avut drept rezultat obţinerea contractului de servicii de promovare a României ca destinaţie turistică şi a brandului turistic naţional, în valoare totală de 10.175.168,44 RON (cu TVA), ca activitate componentă a proiectului „Promovarea brandului turistic al României”, cod SMIS 37642, finanţat cu fonduri provenind din bugetul general al Uniunii Europene (Fondul de Dezvoltare Regională – FEDR) şi obţinerea sumei de 8.116.800 RON (cu TVA), rezultat care nu a afectat bugetul general al Uniunii Europene datorită verificărilor efectuate de Departamentul pentru lupta antifraudă – DLAF, care au determinat suspendarea procesului de rambursare din FEDR a sumei plătită de MDRT, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de tentativă la obţinerea ilegală de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută în art. 20 C. pen., raportat la art. 18¹ din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.
 • B. Fapta lui Obreja Rudel, de a se folosi de funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Box, persoană juridică fără scop patrimonial, pentru a obţine de la companii de stat sponsorizări în valoare totală de 1.742.830 RON (echivalentul sumei de 420.932,13 EUR), care au fost folosite în beneficiul S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., în care acesta deţinea calitatea de asociat unic şi administrator, respectiv pentru a achita obligaţii de plată care îi reveneau, în exclusivitate, societăţii comerciale, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută în art. 13 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.
 • În acest sens, potrivit dispoziţiilor art. 23 din Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, „persoanele cu atribuţii de control sunt obligate să înştiinţeze organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a săvârşirii infracţiunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii ca s-a efectuat o operatiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală, potrivit prezentei legi.”
 • C. Fapta reprezentanului S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L. Obreja Rudel, de a face afirmaţii necorespunzătoare adevărului, în adresa nr. 41/24.10.2011, pe care a depus-o MDRT – Direcţia Dezvoltare Turistică şi Marketing (unde a fost înregistrată sub nr. 1668/24.10.2011), în scopul de a convinge reprezentanţii MDRT să admită la recepţie şi să accepte la plată suma totală de 50.000 EUR (fără TVA), aferentă serviciilor de expunere a brandului turistic pe suprafaţa panourilor mobile (cu coloană sonoră), prin care s-a promovat evenimentul în incinta ROMEXPO şi în municipiul Bucureşti, deşi acest tip de serviciu de promovare a brandului turistic nu a fost prestat în condiţiile contractuale, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută în art. 290 din C. pen.
 • D. Fapta reprezentantului S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., Obreja Rudel, de a adăuga înscrisului cu titlul „Lucian Bute – Un Campion pentru România”, un număr de 5 pagini conţinând date necorespunzătoare adevărului în legătură cu monitorizarea televiziunilor din străinătate la care au fost difuzate imagini de la gala de box profesionist, monitorizarea expunerii outdoor a galei şi date care atestă, în mod nereal, prestarea serviciilor de expunere a brandului prin intermediul unui număr de 5 unităţi de panotaj mobil, înscris pe care l-a utilizat la MDRT, pentru a face dovada îndeplinirii obligaţiilor asumate prin contractul de servicii nr. 232/24.06.2011 şi în scopul obţinerii contravalorii mai multor categorii de servicii de promovare, poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută în art. 290 din C. pen.
 • E. Fapta lui Pierre de Hillerin, membru al Biroului Federal al Federaţiei Române de Box, de a primi de la S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., reprezentată de Obreja Rudel, prin intermediul S.C. MOTRIX ASISTENT S.R.L., reprezentată de Andrei Carmen, suma de 85.750 RON, sub forma prestării de servicii de consultanţă sportivă, care nu pot fi identificate şi verificate, după ce a participat la şedinţa Biroului Federal din data de 08.04.2011 şi a votat pentru emiterea, cu încălcarea prevederilor Regulamentului privind organizarea boxului profesionist, a  licenţei nr. 7/2011 de organizator de reuniuni de box profesionist şi a autorizaţiei nr. 1 din 14.04.2011, în favoarea S.C. EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de primire de foloase necuvenite, prevăzută în art. 256 C. pen.
Rudel Obreja a declarat ca nu a incalcat legea si ca va da in judecata DLAF. “Nu e normal ce mi se întîmplă! Societatea mea are și alte venituri și alte cheltuieli nu doar cele de la Gala Bute. Eu derulez și alte afaceri. Ei nu pot identifica dacă un euro l-am luat din Gala Bute și l-am cheltuit pentru altceva. Nici nu am făcut așa ceva. Am suportat din banii mei cheltuieli de societate! Nu pentru gala în care am promovat brandul României, mai spun o dată!”, a declarat Obreja citat de catre Gazeta Sporturilor, vezi aici

Ministerul Dezvoltarii a transmis un punct de vedere pe 26 aprilie in care sustine ca sesizarea DLAF nu se refera la activitatea ministerului. Vezi mai jos precizarile ministerului:

Sesizările DLAF se referă strict la activitatea societății comerciale  care a organizat gala de box, nu la activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. Evenimentul a fost organizat de o societate privată, nu de către MDRT.

Implicarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului în organizarea galei de box constă doar în achiziționarea unor servicii de publicitate pentru promovarea brandului turistic național al României în timpul galei și a celorlalte evenimente conexe.

Procedura de achiziție publică pentru desemnarea prestatorului de servicii de publicitate pentru acest eveniment a fost stabilită în conformitate cu procedurile legale în vigoare, așa cum sunt ele prevăzute de OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (Articolul 122). Citeste aici comunicatul integralCiteste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

3387 vizualizari


Abonare la comentarii cu RSS
Contributors
Euractiv


Proiect sustinut de Fundatia Konrad Adenauer
Proiect finantat de Uniunea Europeana
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei.

Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor.

Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Dosare inchise cu sentinte definitive
Sesizarea ta aici

Ai cunostinta de un act de coruptie? Ne poti trimite aici informatii despre acesta, precum si fisiere audio, video sau documente legate de caz.


Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by