Curtea de Conturi a descoperit ani la rand nereguli la achizitiile publice cu licente Microsoft/ Ce ministri ar putea fi audiati de DNA

de Adrian Vasilache     HotNews.ro
Marţi, 15 iulie 2014, 20:32 Dosare Anticoruptie


 documente
Fostii ministri (PDL) Daniel Funeriu si Valerian Vreme sunt acuzati de Corpul de Control al premierului Ponta (PSD) de posibile fapte penale pentru ca ar fi promovat in 2011 o nota, aprobata de premierul Boc, in baza careia s-au cumparat mai multe licente educationale Microsoft decat era necesar, creandu-se astfel o paguba la buget de 5,4 milioane de euro. Curtea de Conturi a semnalat in mai multe rapoarte, incepand cu 2004, lipsa de monitorizare a utilizarii licentelor aferente soft-urilor Microsoft si nereguli in achizitia acestor licente, la un an dupa ce Guvernul Adrian Nastase a semnat parteneriatul strategic cu Microsoft.

Curtea de Conturi este Institutia Suprema de Audit a Romaniei, infiintata, in baza Constitutiei, cu scopul de a efectua auditul gestiunii finantelor publice ale Romaniei.

Cel mai recent audit al Curtii de Conturi a fost realizat in anul 2013, a fost publicat in luna februarie 2014 si vizeaza modul in care institutiile statului au gestionat fondurile publice in anul 2012.

 • Raportul Curtii de Conturi pe 2012: Nu doar Ministerul Educatiei a cumparat mai multe licente Microsoft decat a utilizat, ci si Ministerul Culturii si Ministerul Justitiei

Iata ce nereguli a constatat Curtea de Conturi in 2012 la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI):

- deficiente cu privire la derularea Programului 'Achizitionarea dreptului de utilizare de produse software', pentru care in anul 2012 s-au efectuat plati in suma de 156.633 mii lei.

MCSI (actual MSI) a derulat, incepand cu anul 2009, Programul 'Achizitionarea dreptului de utilizare de produse software', program prin care a asigurat punerea la dispozitia institutiilor publice solicitante a licentelor software Microsoft, pe baza de contracte de comodat. Deoarece solicitarile formulate de institutiile publice nu au fost riguros fundamentate, dupa acordarea licentelor respective s-a constatat ca anumite institutii publice fie au utilizat mai multe licente decat cele pe care le-au solicitat, respectiv primit prin contractele de comodat, fie au utilizat mai putine, respectiv:
 • pentru contractul nr. 35/2009 (Nota Redactiei: valabil pana la data de 30 septembrie 2012) - aferent institutiilor publice - in baza raportarilor transmise de institutiile publice beneficiare ale dreptului de utilizare a licentelor produselor software Microsoft, Ministerul Culturii a raportat ca neutilizate un numar de 1.429 de licente, iar Ministerul Justitiei a raportat un numar de 1.977 de licente;
 • pentru contractul nr. 108/2011 (Nota Redactiei: acesta este contractul sesizat de Corpul de Control al Premierului) - aferent Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - MECTS - in baza unei raportari transmise de MECTS, a rezultat ca dintr-un total de 186.087 licente solicitate si primite nu erau utilizate 83.030 de licente, iar cu ocazia unei alte raportari ulterioare, MECTS a raportat ca numarul licentelor neutilizate este de 72.300.

In acest context, cu ocazia efectuarii misiunii de audit financiar la MCSI/MSI, au fost incheiate trei Note de constatare, aspectele consemnate urmand a fi clarificate la nivelul celor trei ministere beneficiare, respectiv Ministerul Justitiei, Ministerul Culturii si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului".


Ce ministri au fost in fruntea Ministerului Culturii in 2009:
- Theodor Paleologu (PDL) - 22 decembrie 2008 - 23 decembrie 2009:
- Kelemen Hunor (UDMR) - in perioada decembrie 2009 - aprilie 2012

Ce ministri au fost in fruntea Ministerului Justitiei in 2009:
- Catalin Predoiu (PNL si ulterior PDL) - 29 februarie 2008 - 7 mai 2012

In 2012, la conducerea Ministerului Comunicatiilor s-au perindat trei ministri:
- Valerian Vreme (PDL) in perioada septembrie 2010- februarie 2012
- Razvan Mustea (PDL) in perioada februarie 2012 - mai 2012
- Dan Nica (PSD) in perioada mai 2012 - martie 2014

In 2012, la conducerea Ministerului Culturii s-au perindat patru ministri:
- Kelemen Hunor (UDMR) - in perioada decembrie 2009 - aprilie 2012
- Mircea Diaconu (PNL) - in perioada mai 2012 - iunie 2012
- Puiu Hasotti (PNL) - 29 iunie 2012 - 21 decembrie 2012
- Daniel Constantin Barbu (PNL) 21 decembrie 2012 - 17 decembrie 2013

In 2012, la conducerea Ministerului Educatiei s-au perindat urmatorii ministri:
- Daniel Funeriu (PD-L) - in perioada: 23 decembrie 2009 - 9 februarie 2012
- Catalin Baba (PDL) - in perioada 9 februarie 2012 - 7 mai 2012 (PD-L)
- Ioan Mang (PSD) - in perioada 7 mai 2012 - 15 mai 2012
- Liviu Pop (politician independent) - in perioada 15 mai 2012 - 2 iulie 2012
- Ecaterina Andronescu (PSD) - in perioada 2 iulie 2012 - 21 decembrie 2012
- Remus Pricopie (PSD) din 21 decembrie 2012 pana in prezent

 • Ce spune Corpul de Control al Premierului despre contractul nr. 108/2011 cu licente educationale:

"Persoana raspunzatoare pentru incheierea contractului de furnizare produse nr. 108/17.08.2011, fara aprobarea printr-un act normativ a creditelor de angajament necesare achizitionarii dreptului de utilizare a licentelor educationale, este ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, in calitate de ordonator principal de credite, respectiv domnul Valerian Vreme.
- Din valoarea totala a contractului subsecvent de furnizare produse nr. 108/17.08.2011, in suma de 13.904.599 euro, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a efectuat plati catre Unicredit Tiriac Bank, in suma totala de 8.825.673 Euro, dupa cum urmeaza:
    - suma de 3.746.748 euro, cu dispozitia de plata externa nr. 5/4357/28.12.2011;
    - suma de 5.078.925 euro, cu dispozitia de plata externa nr. 5/3248/01.08.2012
    - plata corespunzatoare ratei a III-a, in suma de 5.078.925 euro, urmeaza sa fie efectuata in perioada 24-30 iunie 2013, asa cum s-a stabilit prin actele aditionale la contractul de furnizare produse nr. 108/17.08.2011.
- Datorita modului defectuos de stabilire a necesarului de licente educationale, in contractul de furnizare produse nr. 108/17.08.2011 s-a prevazut inchirierea dreptului de utilizare a unui numar de 179.259 pachete de tip ProDesktop si 6.828 sisteme de operare Windows Server (Nota Redactiei: Cumulat inseamna 186.087 licente, cifra semnalata in Raportul Curtii de Conturi pe anul 2012), desi numarul de statii de lucru pe care puteau fi instalate aceste produse software era mult mai mic, respectiv 107.779" - precizeaza Corpul de Control.
- "a reiesit faptul ca a fost angajata o suma cu 5,4 milioane euro mai mare decat era necesar", iar diferenta de plata a constituit "paguba adusa bugetului statului, prin bugetul Ministerului Comunicatiilor".


 • Ce nereguli in achizitia publica a licentelor Microsoft sunt semnalate in alte rapoarte ale Curtii de Conturi:

Raportul Curtii de Conturi pe 2010 (Auditul la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale - MCSI):

"La nivel guvernamental exista contracte, incheiate in 2004 si 2009, cu firma Microsoft privind achizitia de licente pentru software-ul de baza. In ceea ce priveste cotractul din 2004 s-a constatat ca nu exista o evidenta clara cu privire la numarul si administrarea acestora. Totodata, la nivelul unor ministere (MAE pentru aparatul extern si MAI pentru ofiterii de legatura) s-au constatat situatii legate de achizitionarea unor echipamente pe plan extern, impreuna cu sisteme de operare si software de aplicatie avand licente, de cele mai multe ori preinstalate (OEM - Original Equipment Manufacturer), fara a se verifica posibilitatea de a beneficia de pe urma contractelor amintite anterior si cu riscul efectuarii unor plati neeconomicoase pentru aceste licente".

Recomandarile Curtii de Conturi in acest caz:

- exceptand achizitiile din domeniul TIC reglementate expres prin acte normative dedicate, se recomanda ca MCSI sa analizeze posibilitatea adoptarii unor proceduri nu doar de avizare ci si de achizitie centralizata de tehnica de calcul, la nivelul intregului aparat al administratiei centrale si locale, fapt ce ar putea conduce la o standardizare si uniformizare a solutiilor, la accelerarea procesului de achizitie, la micsorarea birocratiei si diminuarea accentuata a fondurilor publice alocate. De altfel, experienta dobandita in privinta achizitiei centralizate de licente Microsoft a dovedit acest lucru;
- in vederea evitarii achizitionarii de licente suplimentare Microsoft, care fac obiectul acordului guvernamental, MCSI va efectua o inventariere a licentelor distribuite si va proceda la regularizarea eventualelor diferente in functie de situatia existenta pe teren. Actiunea de inventariere se va extinde la MAI si MAE pentru licentele aferente echipamentelor achizitionate pe plan extern, pentru clarificarea eventualelor anomalii;


Raportul Curtii de Conturi pe 2009:

"- solicitarea nejustificata a inchirierii pentru perioada 2007-2009 a 1.924 licente pentru produsele software Microsoft in valoare de 1.676 mii lei, suma cu care au fost diminuate obligatiile de plata".

Raportul Curtii de Conturi pe 2008:

"La Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, ca urmare a actiunii de audit al situatiilor financiare intocmite la data de 31 decembrie 2008, s-au constatat abateri de la legalitate si regularitate, motiv pentru care nu s-a certificat contul de executie bugetara pe anul 2008 al acestui minister. Abaterile constatate se refera la:
- neurmarirea de catre Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a modului de utilizare a licentelor aferente produselor software Microsoft, solicitate de institutiile publice;
- angajarea fara prevedere bugetara a unor cheltuieli cu inchirierea de licente pentru produsele software Microsoft in suma de 164.016,2 mii lei".


In 2010, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale - MCSI a fost condus de:
- Gabriel Sandu (PDL) in perioada 22 decembrie 2008 - 3 septembrie 2010
- Valerian Vreme (PDL) in perioada 3 septembrie 2010 - februarie 2012

Raportul Curtii de Conturi pe anul 2006 (audit la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate - CNAS)

 • "Nu au fost inregistrate in conturi in afara bilantului bunuri in valoare totala de 3.359,0 mii lei, din care: bunuri date in folosinta C.N.A.S. in valoare de 501,6 mii lei (729 licente Microsoft); bunuri primite in custodie in valoare de 633,8 mii lei si respectiv date in custodie in valoare de 765,0 mii lei (echipamente informatice). Contul 'Active fixe corporale' prezinta un sold mai mare cu 1.458, 5 mii lei, reprezentand active fixe ce trebuiau scoase din evidenta".

Raportul Curtii de Conturi pe anul 2004 (audit la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - SNCRR):

 • Datele inregistrate in conturile: 212 "Mijloace fixe -, 208 "Alte imobilizari necorporale" si 481 "Decontari intre unitate si subunitati fara personalitate juridica", precum si cele inscrise in balanta si bilantul contabil incheiate de SNCRR - sediu central la 31.12.2004, nu corespund cu situatia reala a elementelor patrimoniale. Astfel: in contul 212 "Mijliace fixe "cladiri" a fost inregistrat un activ corporal in valoare de 694,3 milioane lei care nu apartine patrimoniului S.N.C.R.R.; in contul 208 "Alte imobilizari necorporale" nu au fost inregistrate 70 de licente Microsoft XP Professional 2003 si 70 licente Windiws XP Professional, in valoare totala de 1.675,8 milioane lei, iar soldul contului 481 "Decontari intre unitate si subunitati fara personalitate juridica" a fost diminuat nereal cu suma de 20.423,6 milioane lei, in cinditiile in care filialele nu au justificat utilizarea bunurilor materiale primite de la S.N.C.R.R. - sediu central.
 • Au fost incalcate prevederile art. 10(1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicat- in anul 2002, cu midificarile si cimpletarile ulterioare".

Pentru detalii cu privire la ancheta DNA citeste si:Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

4974 vizualizari

 • +2 (2 voturi)    
  găgăuță (Marţi, 15 iulie 2014, 21:14)

  Mazeta [utilizator]

  Dacă mă întrebați pe mine, eu zic că Funeriu n-a luat comisionul de 5%, inclus în oferta Microsoft pentru politicienii din țările bananiere. Cred că i l-a suflat Oana Badea.
 • 0 (4 voturi)    
  Majoritar ministrii basisti (Marţi, 15 iulie 2014, 21:17)

  Velma Kelly [utilizator]

  Nasol cu statu' de drept.
  • +2 (2 voturi)    
   Fratica.. (Miercuri, 16 iulie 2014, 1:41)

   Alius [utilizator] i-a raspuns lui Velma Kelly

   Fireste ca majoritar ministri basisti, ca doar de-aia a "cautat" Curtea de Conturi neregului numai din 2008 - 2009. Da' poate ca ai "cetit" ca DNA-ul s-a autosesizat si a inceput cu neregulile din vremea lui Nascase si de atunci pana acum, majoritar ministri psd-isti si pnl-isti. Nasol pentru Poanta.
   • 0 (0 voturi)    
    Fratica (Miercuri, 16 iulie 2014, 13:24)

    xrogo [utilizator] i-a raspuns lui Alius

    uita-te la raportul din 2004,deci nu ai dreptate,dar eu ma intreb de ce procurorii nu au actionat mai repede,ei doar aveau rapoartele curtii de conturi?
 • +1 (3 voturi)    
  ani la rand (Marţi, 15 iulie 2014, 21:35)

  vali_p [utilizator]

  bine ca a depistat chiar si dupa ani la rand...
 • +1 (1 vot)    
  Haceste lucruri ne doare , tovarashi ! (Marţi, 15 iulie 2014, 21:52)

  vaduval [utilizator]

  ...eu cred ca i-au" audiat " de mult amerikanii , dar asaaaaa, mai pe shestake ; DNA-ul nu va face decat sa astearna pre hartie aceste lucruri care pre noi ne doare de ....2000 de ani incoace ....


Abonare la comentarii cu RSS
Contributors
Euractiv


Proiect sustinut de Fundatia Konrad Adenauer
Proiect finantat de Uniunea Europeana
Proiectul "Implicare si simplificare. Instrumente online in sprijinul luptei anticoruptiei" este finantat de Uniunea Europeana prin Programul Facilitatea de Tranzitie 2007/19343.01.11 - Consolidarea sprijinului societatii civile in lupta impotriva coruptiei.

Aceasta sectiune nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga raspundere asupra corectitudinii si coerentei informatiilor prezentate revine initiatorilor.

Pentru eventuale informatii si sesizari legate de proiectele PHARE contactati: cfcu.phare@mfinante.ro

Pentru informatii despre celelalte programe finantate de Uniunea Europeana in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene in Romania.
Dosare inchise cu sentinte definitive
Sesizarea ta aici

Ai cunostinta de un act de coruptie? Ne poti trimite aici informatii despre acesta, precum si fisiere audio, video sau documente legate de caz.


Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by